Vi er et framtidsretta parti! Vi vil at det skal bo folk her i Skaun også om hundre år! Om hundre år skal det fortsatt dyrkes mat på jordene her i Skaun og dyr gå på beite. I fjæra skal fuglene fortsatt overvintre og raste på gjennomreise. Vi tror at en grønn og økologisk tilnærming til samfunnsutviklinga er det mest framtidsretta alternativet!