DE GRØNNE I SKAUN

Vi er et framtidsretta parti!

Vi vil at det skal bo folk her i Skaun også om hundre år! Om hundre år skal det fortsatt dyrkes mat på jordene her i Skaun og dyr gå på beite. I fjæra skal fuglene fortsatt overvintre og raste på gjennomreise. Vi tror at en grønn og økologisk tilnærming til samfunnsutviklinga er det mest framtidsretta alternativet!

 

Miljøpartiet De Grønne er både et politisk parti og en del av en internasjonal sosial bevegelse. Med våre folkevalgte arbeider vi for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

HVA VI GÅR INN FOR :

 • Naturvern – både i skog og vann, ved å gi vår støtte til vern av Gaulosen og andre naturområder
 • Et sterkt jordvern
 • Økologisk og bærekraftig tilnærming til veksten i Skaun
 • Bedre tilrettelegging for friluftsliv
 • Økolandsby
 • Andelslandbruk
 • Støtte økologisk jordbruk og varierte dyrkingsmetoder
 • Dyrke opp mark som ligger brakk
 • Styrket kollektivtransport
 • Trygge gang- og sykkelveger
 • Styrke innovasjon, ungt entreprenørskap og elevbedrift i skolene
 • Variert, framtidsretta og grønnere næringsliv
 • Energiøkonomisering og solcelleanlegg på kommunale bygg
 • Gjenbruk og bedre utnytting av alle ressurser
 • Opprettholde de små skolene og styrke dem
 • Solidaritet med de som selv ikke snakker, altså naturen og våre etterkommere
 • Flere økologiske produkter i butikkene
 • Mer variert beplantning i alle parker og grøntanlegg
 • Biologisk mangfold i alle deler av kommunen, også der folk bor tett
 • Navnsetting på alle gater og nummerering av hus